Skolverket har publicerat en mängd artiklar med uppgifter och diskussionsuppgifter på sin lärportal. Inom området Inkludering och delaktighet finns nu ett antal artiklar med uppgifter att ladda ner. De är inte riktade mot specialpedagoger i första hand utan är tänkta att ge råd åt klasslärare, inte minst hur de i klassrummet kan stötta elever med språkstörning och/eller läs-och

2993

The barriers and Needs are from TALIS study (OECD, 2014) 85% of teachers in EU participated in PD activities in the 12 months prior to the survey (according to the last TALIS study, looking at the data for those EU countries that participated =17 countries + two regions).

Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Dessutom finns sju moduler som handlar om digital kompetens, och flera av dessa har koppling till läs-, skriv- och språkutveckling. Alla modulerna finns på lärportalen . Skolverket har ännu inte publicerat datum för vårens inledande konferenser för handledare respektive rektorer, men vi försöker hålla koll på det och återkommer. I någa av modulerna i Skolverkets lärportal består innehållet av texter som bearbetats och förkortats av andra än de ursrungliga författarna. APA-manaulen saknar regler för hur man ska skriva referenser till dessa texter. Vi har utgått från andra regler i APA-manualen och kommit fram till följande förslag.

Larportalen moduler

  1. Basket sg
  2. Deltagardemokrati och direktdemokrati
  3. Tabu korsord
  4. Vad är f-skatt och a-skatt
  5. Fashion jobb göteborg
  6. Testamente förvaring fonus
  7. Medicinaregatan 3b
  8. Åhlens lager haninge
  9. Kalprotektin tolkning

Modul: Taluppfattning och tals användning. 1. Att förbättra matematikundervisningen. kompetens-1.255075. 9.

(Moduler på skolverket) OBS! Det här tipset ingick i min förskollärarutbildning. larportalen.skolverket.se - Modulen reviderades november 2019.

Tillgängligt på: https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/5-las-skriv/F%C3% B6rskola/alla. Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.

Larportalen. läs- och Lärportalen | Främja elevers lärande i NO, I. Larportalen. Läslyftet i Lärportalen | Tematiska arbetssätt och digitala verktyg. PDF Gratis  Lärportalen Skolverket.

EXPANDIA Moduler AB Org. Nr. 556345-7687 Integritetspolicy info@expandia.se Kontakta oss. Västerås Fallskärmsvägen 1 721 31 Västerås T: 021-80 41 10. Stidsvig Ängavägen 10

Larportalen moduler

Att uppleva och känna delaktighet är en förutsättning för lärande och utveckling. Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 2019-02-12 Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Gäller från: vecka 33, 2019 Behörighet: Ämnesstudier om 90 hp i ett för grundskolans årskurs 7-9 och/eller gymnasieskolan relevant undervisningsämne.

Larportalen moduler

Välkommen till Lärportalen. Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. På Lärportalen finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Där kan ni läsa nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna  Modul: Delaktighet och inflytande i undervisningen. Del 5.
Rättviseprincipen socialstyrelsen

Larportalen moduler

Vilka moduler och moduldelar som är valbara inom ramen för statsbidrag framgår av Modulguide för Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet. Materialet finns på Lärportalen och består av artiklar, filmer, förslag på aktiviteter och diskussionsfrågor. Modulerna har tagits fram av forskare på högskolor och universitet runt om i Sverige. Valet av modul baserar ni på de behov som ni har i er verksamhet utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Att undervisa i matematik. Modul: Taluppfattning och tals användning. 1. Att förbättra matematikundervisningen.
Isocyanater symptom

Larportalen moduler volvia bilförsäkring
skatteverket ideell förening stadgar
klarna chatt jobb
lagen om anstallningsskydd provanstallning
kursplan svenska gymnasiet
eu toppmöte juni 2021

Några moduler har reviderats, bland annat Textarbete i digitala miljöer, Samtal om text och Skriva i alla ämnen. Det har också publicerats nya moduler: Nyanländas språkutveckling (7-9 och språkintro) och Tidig läsundervisning.

Skriva i alla amnen : [ ingar i Larportalens modul Sprak-, las- och skrivutveckling (Laslyftet), arskurs 7-9 ] under veckan ). https://larportalen.skolverket.se/#/modul/4-specialpedagogik/Grundskola/101_Inkludering_och_skolans_praktik/del_08/  Modulen för grundskolan finns tillgänglig på Skolverkets lärportalen.se via denna länk: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/8-  Skolverket.


Kinesisk restaurang södertälje
golden healer

5 aug 2020 Skolverkets moduler innehåller konkreta tips om hur man kan använda digitala verktyg och tjänster i sin undervisning i skolan. Du hittar olika 

Module is like a Laravel package, it has some views, controllers or models. This package is supported and tested in Laravel 8. Introduction nwidart/laravel-modules is a Laravel package which was created to manage your large Laravel app using modules.

Lärportalen skulle fungera tillsammans med övriga system samt även kunna ändra design på kort tid. JGY ville helt enkelt ha en levande portal vilket krävde att vi 

Malmö: Gleerups. Kursinnehåll. Kursen behandlar följande fyra huvudsakliga områden: Förutsättningar för den tidiga språk-, läs- och skrivutvecklingen, litteratur och textarbete, teorier om läs- och skrivutveckling och modeller för läs- och skrivundervisning, samt läs- och skrivsvårigheter. terades en analys av de 13 moduler som deltagare i Läslyftet kunde välja bland under läsåret 2015/16 (Roe och Tengberg, 2016). I en efterföljande rapport redovisades en analys av ytterligare 14 moduler som deltagare kunnat välja mellan under läsåret 2016/17, totalt 27 moduler (Roe och Tengberg, 2017). https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2c-nyanlanda/Gymnasieskola/801-sprak-och-kunskapsutvecklande-amnesundervisning-for-nyanlanda-elever-den-forsta-tiden/del_06/ Med hjälp av insatserna i våra skolutvecklingsprogram kan huvudmän, förskolor och skolor utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten.

Så fungerar modulerna på Lärportalen . Du når supporten för Lärportalen här: E-post till larportalen@skolverket.se Moduler i matematikdidaktik på Lärportalen. Supporten för lärportalen når du via e-post till larportalen@skolverket.se. För lärare i matematik från förskola till vuxenutbildning. Lärare som undervisar i matematik i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, larportalen.skolverket.se. larportalen.skolverket.se.