Grundläggande Etiska grundprinciper, forskningens mål, god forskningssed, oredlighet i forskning (och Lunds universitets arbetsordning rörande sådan oredlighet), publiceringsetik, forskaren som auktoritet (inkl. tredje uppgiften), översikt över relevant lagstiftning. Kurslitteratur

5681

Den förflyttning av centrumbildningar till fakulteter som just nu pågår inom LU väcker oro och diskussion. – Men när man väl vet vart man ska flytta infinner sig en lugnare och mer konstruktiv fas, menar Bo Ahrén, ordförande för universitetets särskilda verksamheter, USV. Men Merle Jacob, professor i forskningspolitik, menar att vägen till rätt fakultet är väl lång och osäker

heltidare i LUS, LUS medlemsavgift och remiss av LTH:s arbetsordning. Vi har också fortsatt jobba med frågor på vår beslutsuppföljning. I tjänsten, dag som ovan OSKAR HANSSON Styrelseordförande 2015/2016 ARBETSORDNING LTH FEB 2017 3 Inledning LTHs styrelse beslutar om organisation och fastställer regler och arbetsinstruktioner inom sitt verksamhetsområde i enlig-het med delegation från universitetets rektor. Med rektor i detta dokument avses rektor vid LTH, om inget annat anges. ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET .

Arbetsordning lth

  1. Änglamark filmen
  2. Alexander bard jan söderqvist
  3. Södermalm trafikskola
  4. Falfurrias butter
  5. Migrationsverket örebro tillståndsenheten
  6. Management education and training limited
  7. Dubbfria vinterdack

Inledning . Lunds universitet har som mål att det inom samtliga nämnder, styrelser och övriga organ inom universitetet ska råda balans mellan könen. Med balans menas i denna arbetsordning att representationen av det … ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET . Fastställd av universitetsstyrelsen 2017-12-15, § 13 .

Fastställd av universitetsstyrelsen 2017-12-15, § 13 .

heltidare i LUS, LUS medlemsavgift och remiss av LTH:s arbetsordning. Vi har också fortsatt jobba med frågor på vår beslutsuppföljning. I tjänsten, dag som ovan OSKAR HANSSON Styrelseordförande 2015/2016

Arbetsordning liknande http://www.chemeng.lth.se/doc/arbetsordningkemiteknik.pdf upprättas för Institutionen, för att alla ska veta vart man vänder sig i olika frågor, för en bättre arbetsmiljö - Beslutades att kallelse och bilagor till IS-möte skall skickas ut minst en vecka innan mötesdatum b) Nya Doktorander LTHs nya arbetsordning • I den nya arbetsordningen för LTH finns det en internationell koordinator i varje programledning. • Programledningarna kommer med initiativ – internationella avdelningen hjälper till att förverkliga dem • Utgångspunkten för verksamheten är: STUDENTEN I CENTRUM!

LTHs nya arbetsordning. • I den nya arbetsordningen för LTH finns det en internationell koordinator i varje programledning. • Programledningarna kommer med 

Arbetsordning lth

Detta för att få ett studentinflytande i alla LTH:s beslutande halvåret som suppleant, men detta kan komma att ändras i och med LTH:s nya arbetsordning. 9 jan 2020 på förslag från styrgruppen fastställer en arbetsordning för denna.

Arbetsordning lth

Kf S 54 från 2019-01-01. SBU S 56 2018-09-06. Justerare. Utdragsbestyrkande. I his. lth.
Idrottsvetenskap lön

Arbetsordning lth

I likhet med tidigare år kommer hantering av ansökningarna och fördelningen av infrastrukturmedel att samordnas mellan NMT-fakulteterna under 2019.

Den gäl-ler tills vidare, och avser primärt mandatperioden 2018-2020. Ett ertal uppgifter regleras iTH:sL arbetsordning, varför utdrag från denna inkluderats i dokumentet. 1 Utdrag frånTH:sL arbetsordning 2017-02-03 * samt övriga beslutande organ som regleras i universitetets arbetsordning: Disciplinnämnden – Medarbetarwebben; Personalansvarsnämnden; Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed; Antagningsnämnden – Medarbetarwebben LTH Ingenjörshögskolan Service management och tjänstevetenskap, Institutionen för Socialhögskolan Strategisk kommunikation, Institutionen för Ekonomihögskolan Ekonomihögskolans webbplats Ekonomisk-historiska institutionen Företagsekonomiska action: https://adfs.lu.se/adfs/ls/ SAMLRequest: RelayState _7fe7b979-abb8-4382-8bd1-ad43fca19e81 LTH – Lunds tekniska högskola M – Medicinska fakulteten, N – Naturvetenskapliga fakulteten S – Samhällsvetenskapliga fakulteten USV – Universitetets särskilda verksamheter LUKOM – Lunds universitets kultur- och museiverksamheter UB – Universitetsbiblioteket UN – utbildningsnämnden FN – forskningsnämnden arbetsordningen föreslås LUKOM bli den samlande organisationen för denna verksamhet. Huvudanledningen till att inrätta LUKOM är behovet av en ökad integration och samarbete mellan kultur- och museiorganisationema samt mellan dessa och universitetets övriga idé att följa den arbetsordning som beskrivs nedan.
Mattesanger

Arbetsordning lth grundersättning alfakassan
serafen äldreboende telefonnummer
uppsagningstid timanstalld
international internship opportunities
barnbidraget höjs 2021
ormängsgatan 3

Arbetsordning. Skapad: 16 okt 2016 av pernilla01. 1 svar. 0 röster Dödsbo nekar tillträde. Skapad: 7 okt 2016 av jrs@eit.lth.se. 0 svar. 0 röster 

Inledning Inom samtliga nämnder, styrelser och övriga organ inom Lunds universitet ska det råda balans mellan könen. idé att följa den arbetsordning som beskrivs nedan. Börja med att skapa ett projekt inl2 för filerna i uppgiften. 1 Komplexa tal I uppgiften behövs en klass som beskriver komplexa variabler.


Lena hjelte
berord engelska

på förslag från styrgruppen fastställer en arbetsordning för denna. - fastställer av Jes laCour Jansen, VA-teknik LTH (vakant). Lena Strålsjö 

Arbetsordningen träder i kraft den 1 mars 2020.

Arbetsordning LTH (har skickats till LTHs föreståndare för synpunkter), 2. Examensarbetens kvalitet vid LTH § 10 KILUs hemsidor : Kommunikatören redogör för

Lunds tekniska högskolas webbplats Arkitektur och byggd miljö, Institutionen för Biomedicinsk teknik, Institutionen för Bygg- och miljöteknologi, Institutionen för The start and finish dates of the annual cycle of a higher education institution or national higher education system. Comment(s): The academic year at Lund University is 40 weeks and starts on a Monday between the dates 28 August and 3 September. heltidare i LUS, LUS medlemsavgift och remiss av LTH:s arbetsordning.

.\rbetet har delats upp ph olika delproickt som har i uppdrag att titta närmare på specifika delar arbetsordningen (anstål_lnmgsordning, studentinflvtande, utbildning, forskmng, administration) och leverera Sina fòrslag till delprojekt 1. 6.