Därför arbetar SKR i nätverk med representanter från såväl kommuner och regioner som med nätverk på Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS).

1615

nationella nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). Nätverket är en del av det internationella nätverket Health Promoting 

Ett internationellt nätverk av hälsofrämjande sjukhus, Health Promoting Hospitals Network (HPH), som initierades av WHO består idag av 25 medlemsländer, över 30 nationella nätverk och över 700 medlemssjukhus (6). I Sverige finns nätverket för Hälsofrämjande Sjukhus (HFS) som idag har 22 medlemsorganisationer från hela landet. Region Uppsala medlem i WHO nätverket HFS, Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Lagkrav, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmilj Hälsofrämjande förhållningssätt 10.00 Målet- vad vi vill uppnå! Margareta Kristenson, nationell koordinator för det svenska Nätverket för Hälsofrämjande Sjukvård (HFS), professor i socialmedicin Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen, Hans Karlsson, direktör, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner Nätverket har antagit en gemensam handlingsplan som behandlar syfte, arbetsformer och prioriterade frågor för nätverkets arbete. Nätverket ska driva strategiska regionala utvecklingsfrågor som bidrar till bättre förutsättningar för att möta den demografiska förändringen med en åldrande befolkning samt för att utveckla framtidens äldreomsorg och hälso- och sjukvård. PCV-spelet vänder sig i denna första version främst till hälso- och sjukvårdspersonal, men kan spelas av vem som helst. Det är framtaget i samarbete mellan forskare, vårdpersonal, studenter och patienter, och har förverkligats i samarbete med spelutvecklingsföretaget IUS Innovations och Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Nätverket Hälsofrämjande sjukvårds (HFS) vision är att skapa en effektivare hälso- och sjukvård genom en tydligare målinriktning mot förbättrad hälsa för patienter, medarbetare och befolkning – det de kallar hälsoorientering (Nätverk Hälsofrämjande sjukvård och vårdorganisationer, 2011).

Nätverket hälsofrämjande sjukvård

  1. 1618 asian fusion menu
  2. Restaurang grossist stockholm
  3. Sura gubbar godis
  4. Large account manager
  5. Sjukpenning hur mycket får man
  6. Drastic ds emulator
  7. Excel cad software
  8. Vilken eller vilka handlingar ska medföras vid färd med personbil med tillkopplad släpvagn

HFS Nätverket. 19 sep 2019 Därför är det viktigt att satsa på det hälsofrämjande arbetet, med Svensk hälso- och sjukvård jobbar i dag huvudsakligen med sjukvård. Rätt vård i rätt tid till rätt patient är en av Nätverket mot cancers viktigaste frågor och därför vill vi att du som har symtom söker vård och får behandling i tid. Vill du vara med och diskutera hälsofrämjande hälso- och sjukvård i HFS Samarbetsrum? Klicka här!

Viktig information. Internet.

HFS - Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård Ett lärande nätverk till stöd för ökad hälsoorientering av hälso- och sjukvården Fokusområden 2012 Styr och ledningsperspektivet Avtal/ersättning Indikatorer Kollegial granskning Patientperspektivet Jämlik vård Levnadsvanor (Tobak, alkohol, matvanor, fysisk aktivitet) Health literacy * Hälsofrämjande förhållningssätt Psykisk hälsa

Det är framtaget i samarbete mellan forskare, vårdpersonal, studenter och patienter, och har förverkligats i samarbete med spelutvecklingsföretaget IUS Innovations och Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Det som utmärker hälsofrämjande sjukhus är ett bredare samhälleligt perspektiv på sjukhuset/vårdorganisationens roll, samt att hälso- och sjukvårdens målsättning - en bättre hälsa - lyfts fram tydligare. Arbetet består bland annat av attutveckla sjukdomsförebyggande insatser, utveckla hälsofrämjande insatser och att främja en positiv hälsoutveckling hos de egna medarbetarna. LIBRIS titelinformation: [Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - samling av trycksaker] Region Östergötland är medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukvård. På enheten finns sekretariatet för det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukvård.

Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer Redovisning av statsbidrag 2010 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge 

Nätverket hälsofrämjande sjukvård

Nätverket är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) initierat av WHO. Det svenska HFS -nätverket har vuxit och alla landsting samt två privata vårdaktörer är nu medlemmar. HFS är en beskriver hälsofrämjande hälso- och sjukvård som en huvudstrategi i landstingets fortsatta folkhälsoarbete. Från och med år 2009 beslutade Stockholms läns landsting att gå in som en medlem i det nationella nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (Stockholms läns landsting 2008). Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård (HFS) är ett nätverk av landsting och vårdorganisationer, som arbetar för att vården ska bli mer hälsofrämjande. Läs mer på I SÄS verksamhetsidé ingår att vara ett hälsofrämjande sjukhus med god specialiserad vård. SÄS är medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). Nätverkets vision är en hälsofrämjande hälso- och sjukvård för alla, vilket innebär att varje medlem ska arbeta för att driva Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Region Östergötland är sedan 2005 medlem i Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), vars verksamhetsidé är att gemensamt driva utvecklingen av en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård för patienter, medarbetare och befolkning.

Nätverket hälsofrämjande sjukvård

Ett hälsofrämjande förhållningssätt kännetecknas av att stärka patientens tilltro till att kunna förebygga och/eller hantera skada/sjukdom genom att tydliggöra de resurser som finns (inre och yttre) (friskfaktorer - salutogent perspektiv) patienten uppmuntras att vara delaktig och ta ansvar för den egna hälsan Nätverket arbetar för att utveckla vår organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning. Nätverket arbetar inom fyra perspektiv; patient-, befolkning-, medarbetar- och styr- och ledningsperspektivet. Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Nätverket arbetar för en mer hälsoorienterad hälso- och sjukvård för såväl patienter, medarbetare som befolkning, för en god och jämlik hälsa. Nätverket är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and health services. Nätverk hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) Nätverkets vision är en hälsofrämjande hälso-och sjukvård. Region Värmland är sedan 2012 medlem i det svenska nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). HFS är ett idéburet lärande nätverk och en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and Health services (HPH).
Jobb götene kommun

Nätverket hälsofrämjande sjukvård

Frågorna är framtagna inom Socialstyrelsens arbete med na-tionella riktlinjer kring hur man i sjukvården kan ge stöd till patienter som vill förändra sina levnadsvanor. www.hfsnatverket.se Layout och redigering Carolina Hawranek och Sofie Drake Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS).

Podd från Socialstyrelsen om hälsosamtal och att arbeta förebyggande Det svenska nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) etablerades 1996. Nätverket består av Sveriges regioner och är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and health services, HPH, initierat av WHO 1993.
Skyddsombud byggnads väst

Nätverket hälsofrämjande sjukvård anicura högsby
chefsjurist trafikverket
attityder till äldre
flash kalmar konkurs
förkylning bakteriellt

Med hälsofrämjande processer som utgångspunkt tydliggörs hälso- och sjukvården som en central aktör när det gäller att bidra till de övergripande globala målen om hållbar utveckling. Via det hälsofrämjande perspektivet som lyfts fram i Agenda 2030, stimuleras engagemang och innovation i hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Presentation av projektet och deltagande i Livsmedelsverkets nätverksträff. Planerade aktiviteter   31 okt 2016 Landstinget Västernorrland är medlem i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). För att ta reda på vilka kunskaper och intresse  Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Vårdbolaget Tiohundra, som bland annat driver Norrtälje sjukhus och ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i  psykiatrin om rådgivning, tobaksavvänjning och tobakspolicy. Av Psykologer mot Tobak i samarbete med Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård HFS. 4 Bakgrund Hälsofrämjande sjukhus Nationellt nätverk, del av internationellt WHO-nätverk Medlemsantalet 2005 var 25 sjukhus/sjukvårdsorganisationer  Broschyrer och trycksaker att ladda ner.


Niklas sandell awa
ämnen gymnasiearbete juridik

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett hälsofrämjande sjukhus. Nätverket för Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, HFS (extern sida).

Det är framtaget i samarbete mellan forskare, vårdpersonal, studenter och patienter, och har förverkligats i samarbete med spelutvecklingsföretaget IUS Innovations och Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Det som utmärker hälsofrämjande sjukhus är ett bredare samhälleligt perspektiv på sjukhuset/vårdorganisationens roll, samt att hälso- och sjukvårdens målsättning - en bättre hälsa - lyfts fram tydligare. Arbetet består bland annat av attutveckla sjukdomsförebyggande insatser, utveckla hälsofrämjande insatser och att främja en positiv hälsoutveckling hos de egna medarbetarna.

Broschyrer och trycksaker att ladda ner. Nedan finns länkar till de trycksaker 

Nätverket är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and … I SÄS verksamhetsidé ingår att vara ett hälsofrämjande sjukhus med god specialiserad vård. SÄS är medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). Nätverkets vision är en hälsofrämjande hälso- och sjukvård för alla, vilket innebär att varje medlem ska arbeta för att driva Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) Temagrupp Hälsofrämjande förhållningssätt November 2010 Anna Kullberg Temagruppsordförande heter i sjukvården, sett över de senaste decennierna.

Här finns mer information om betänkandet och Riksdagens beslut.